Rakentaminen09.04.2019

Vahva tekemisen meininki vie Mansikkalaa eteenpäin

Mansikkalan puukoulu etenee säältäsuojassa

Mansikkalan puukoulu etenee säältäsuojassa

Mansikkalan monitoimitalon rakennesuunnittelu vaatii saumatonta yhteistyötä ja hyvää kumppanuutta. “Koko konsepti on oikeastaan sen tyyppinen, että Koskisen ja YIT ovat hankkeessa kumppaneita, Sweco puolestaan on molemmilla konsulttina”, Koskisen taloteollisuudessa teknisenä johtajana toimiva Harri Moilanen kertoo. “Mansikkalan rakennesuunnittelussa on vahvasti tekemisen meininki ja intressi.”

Swecolla puuteknologiapäällikkönä työskentelevä Jaakko Länsiluoto kertoo yhteistyön toimineen saumattomasti. “Yhteistyö on luonteeltaan jatkuvaa. Meillä on tässä tutut ihmiset ja tutut tavat toimia.” Samoilla linjoilla on myös YIT:llä hankekehityspäällikkönä työskentelevä Marko Lehtinen, joka toimii Mansikkalan kohteessa projektijohtajana. “Koskisen ja muiden aliurakoitsijoiden kanssa yhteistyö on sujunut hyvin.” 

Yhteistyössä kustannustehokkaita teollisia ratkaisuja 

“Yhteistyömme perustuu siihen, että Mansikkalan puurakentamisen ratkaisut ovat meidän näköisiämme ja tähän nojaten Sweco on suunnitellut meille kokonaisuuden kaikki tarpeet huomioiden. Tämä on pitänyt sisällään esimerkiksi puurakennesuunnittelun ja puutuoteosien suunnittelun”, Moilanen kuvailee. Swecon tehtäviin on kuulunut lisäksi päärakennesuunnittelu kaikkien betoni- ja porrasrakenteiden sekä väestösuojien suunnittelu. Sweco on myös vastannut hankkeen alkuvaiheen järjestelmäkehityksestä yhteistyössä Koskisen kanssa.

“Mansikkalan kaltaisen kohteen puurakentamisessa pitää ottaa huomioon rakenteen painumat ja liitokset eri rakenteisiin. Ääniasiat vaativat myös tarkkaa suunnittelua ja lisäksi palo-asiat pitää huomioida huolellisesti. Talotekniikka-asioissa pitää ottaa tarkasti huomioon putkilinjojen reitit ja niiden läpimenot”, YIT:n Lehtinen kuvailee.

Moilasen mukaan suunnittelussa on otettava huomioon puurakenteiden liitokset, asennus, talotekniikka ja jäykistys. Kaikki puurakentamisen ratkaisut on vielä kertaalleen käyty Koskisella läpi, jotta varmistutaan siitä, että ne ovat tehtävissä sekä järkeviä niin teknisesti kuin tuotannollisesti. “Teollista näkökulmaa ei saa missään vaiheessa unohtaa eli tuotettavuutta ja kokonaiskustannustehokkuutta”, Moilanen täsmentää. 

Mansikkalan rakennus koostuu 7.2m x 7.2m kokoisista moduuleista, joita toistetaan koko rakennuksessa. Lehtisen mukaan tämä helpottaa suunnittelua, sillä perusrakenneratkaisut toistuvat koko rakennuksessa samanlaisina.

Mansikkalan monitoimitalon rakennesuunnittelu vaatii saumatonta yhteistyötä ja hyvää kumppanuutta

Mansikkalan monitoimitalon rakennesuunnittelu vaatii saumatonta yhteistyötä ja hyvää kumppanuutta

Mansikkala on uudenlainen kokonaisuus 

Rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijana Sweco on tottunut tarjoamaan laadukkaita suunnittelu- ja konsultointipalveluita kaiken kokoisiin hankkeisiin. Jaakko Länsiluoto kertoo Mansikkalan hankkeen olevan kuitenkin aivan erityinen. “Mansikkala on suurin puurakenteinen koulu, jota olemme olleet suunnittelemassa.” Mansikkalassa Sweco pääsee käyttämään tuttuja rakennejärjestelmiä aivan uudenlaisessa kokonaisuudessa.

 “Varsinkin seinä- ja välipohjatuotannossa on onnistuttu erittäin hyvin esimerkiksi talotekniikan yhteensovittamisessa”, Harri Moilanen kehuu. Erityisesti jäykistäminen on Moilasen mukaan haastavaa, kun tehdään tiloiltaan hallimaista ratkaisua. “Meillä on käytössä hyvä tapa, joka on kaikissa tiloissa sama. Tämä on ollut Swecolta mainio esitys”, Moilanen päättää.