Rakentaminen12.07.2018

Puukerrostalossa on runsaasti hyötyjä

Kuninkaantammen puukerrostalo valmistui keväällä 2018.

Kuninkaantammen puukerrostalo valmistui keväällä 2018.

Kaarelan kaupunginosaan Luoteis-Helsinkiin aivan Hakuninmaan pientaloalueen ja vilkkaan Hämeenlinnanväylän tuntumaan on noussut Kuninkaantammen asuinalue. Kaavailujen mukaan vuoteen 2025 mennessä Kuninkaantammessa on 5 500 asukasta ja 1 000 työpaikkaa.  

Kuninkaantammeen Taidemaalarinkadulle on noussut Koskisen taloteollisuuden toimittama 58 asunnon puukerrostalo, joka on osa kansainvälisestikin merkittävää tutkimushanketta, kertoo KVR-urakoitsijana toimineen Rakennusliike Reposen tekninen johtaja Hannu Saari. “Teimme Taidemaalarinkadulle kaksi toisiaan vastaavaa taloa, puu- ja betonirunkoiset. Näistä on toteutettu esimerkiksi runkovaiheen työtehoseuranta sekä tehdään VTT:n tekemät asukastyytyväisyyskyselyt, joissa pystytään luotettavasti vertailemaan eri runkojen vaikutusta asumiseen, ja samalla poissulkemaan ympäristön vaikutus, rakennukset kun sijaitsevat vierekkäin”, Saari kuvailee.  

“Myös energiankulutuksesta tehdään tutkimusta, jossa selvitetään, vaikuttaako esimerkiksi rungon terminen massa, puutalossa sellaista ei ole, kun taas betonitalossa sitä on yllin kyllin”, Saari jatkaa. Rakennusliike Reposen Taidemaalarinkadulle tekemät talot ovat osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -hanketta.  

Puukerrostalossa on hiljaista asua ja työskennellä 

Koskisen taloteollisuuden tekninen johtaja Harri Moilanen kuvailee, että puukerrostalossa asuu onnellinen perhe. “Tai ainakin tutkimusten mukaan tyytyväinen rakennukseen”, Moilanen jatkaa. Puukerrostalossa on Moilasen mukaan esimerkiksi hyvä ääneneristävyys. Reposen Saari komppaa Moilasta toteamalla, että valmis huoneisto tuntuu akustisesti miellyttävältä. “Siellä ei ole kovia pintoja missään.” Moilanen ja Saari kehuvat myös kuin yhdestä suusta puukerrostalon ympäristöystävällisyyttä. “Tässä faktat puhuvat puolestaan”, Saari alleviivaa. 

“Kenttävaiheessa meidän työntekijäpuoli tekee mielellään puukerrostalossa töitä, sillä siellä työnteko on hiljaisempaa. Työvaiheisiin ei kuulu piikkausta tai proppausta eikä siellä myöskään ole hienoa, leijailevaa pölyä. Nämä ovat ihan työterveydellisiä ja työtehoon vaikuttavia asioita”, Saari kiittelee.

Kuninkaantammen puukerrostalo rakennettiin kokonaisuudessaan säältä suojassa.

Kuninkaantammen puukerrostalo rakennettiin kokonaisuudessaan säältä suojassa.

Puukerrostalorakentamisessa on myös työvaiheita nopeuttavia tekijöitä. “Ulkoseinät on tehty mahdollisimman valmiiksi asti tehtaassa ikkuna-asennuksia ja pellityksiä myöten, ja väliseinät tulevat elementteinä. Tällöin saamme rahallisesti ulosmitattua hyödyt, kun toteutusvaihe on jopa kolmanneksen lyhyempi. Runkovaiheessa asennettavat partikkelit ovat myös suurempia kuin betonitalossa”, Saari jatkaa. 

Puukerrostalorakentaminen odottaa kasvua

Saari kuitenkin harmittelee, ettei puukerrostalorakentaminen pärjää hintakilpailussa betonitalolle. “Näkyvissä ei ole määräystason muutoksia, jotka helpottaisivat tilannetta. Rakennuskustannuksia nostaa esimerkiksi pakollinen sprinklaus.” Myös runkovaiheen sääsuojaus nostaa Saaren mukaan kustannuksia, mutta se taas toisaalta tuo säästöjä nopeuttaessaan työvaiheita. “Olemme toteuttaneet kaikki puukerrostalohankkeet sääsuojan alla: kun kakkoskerroksen asennus on käynnissä, ykkösessä voidaan tehdä sisätöitä.” 

Saaren mukaan Suomessa puutuoteteollisuus ei ole vielä täysin valmis puukerrostalorakentamiseen. “Rakennusalan prosessiymmärtäminen on liian evoluutiovaiheessa, Koskisen kuitenkin on tässä kehityksessä etunenässä. Heillä on ymmärrys rakennusalasta ja ovat siinä valovuoden edellä, vaikka paljon siinäkin on vielä tekemistä”, Saari sanoo.  

Moilanen näkee puukerrostalot kasvavana bisneksenä, jossa kasvua on ollut näkyvissä viimeiset seitsemän vuotta. Omaa kehitystä on tehty kasvun tueksi ja Koskisen tyyppipuukerrostalo sisältää seinien ja kattoelementtien lisäksi nyt myös välipohjat sekä komponenttituotteita kuten portaat, liimapuurakenteet ja parvekkeet. Koskisen tarjoaa puukerrostalot myös suunniteltuina ja asennettuina. “Koskisella puukerrostalokonsepti on paketoitu uusiksi, jolloin se on huomattu erityisesti pk-sektorin rakennusliikkeissä.”

Kuninkaantammen puukerrostalo pähkinänkuoressa

  • 58 asuntoa
  • 3 114 asuinneliötä

Koskisen Taloteollisuuden toimittamat puuelementit

  • Ulkoseinäelementit 3 704,8 m²
  • Väliseinäelementit 2 584,1 m²
  • Yläpohjaelementit 1 134,6 m²