Rakentaminen19.11.2018

Mansikkalassa tuntee puun - Suomen suurin puukoulu on tärkeä urakka

Mansikkalan puukoulun havainnekuva ulkoapäin.

Mansikkalan puukoulun havainnekuva ulkoapäin.

Imatralle nousee parhaillaan Suomen suurin puukoulu, Mansikkalan monitoimitalo. Vuonna 2020 valmistuvaan Mansikkalaan siirtyvät niin nykyisen Mansikkalan, Tainionkosken kuin Linnalan koulun sekä Imatran yhteislukion oppilaat. Monitoimitalosta pääsevät nauttimaan monet muutkin, kirjaimellisesti vauvasta vaariin: kiinteistöön tulee myös 200 lapsen päiväkoti, neuvola, nuorisotiloja sekä työväenopiston toimintoja.  

Laadukas tarjous toi voiton 

Projektipäällikkö Mari Routti Imatran kaupungilta vastaa palveluverkkouudistusprojektin toimeenpanosta. Projekti etenee Imatran kaupungin vuonna 2016 tekemän linjauksen mukaan. “Tämä tarkoittaa sitä, että opetus keskitetään kolmeen koulukeskukseen ja kaikkiin niihin liittyy jonkinlainen uudisrakentamishanke”, Routti kertoo taustoja. “Tähän liittyy myös päiväkotiverkon tiivistäminen yhdeksästä kuuteen päiväkotiin.” Yksi hankkeista on Mansikkala.  

Keväällä Mansikkalan monitoimikeskuksen tarjouskilpailun voitti laatu- ja hintavertailussa parhaat kokonaispisteet saanut YIT-Talo Oy. Suunnittelujohtajana YIT:llä työskentelevä Matti Varstala kertoo hakuprosessin olleen iso satsaus. “Mansikkalassa nähtiin laadulla olevan vielä tavallistakin suurempi painoarvo ja siihen haluttiin panostaa alusta alkaen. Nähtiin sen vaikuttavan pärjäämiseen.”  

YIT:llä on pitkä kokemus vaativista hankkeista ja tuo osa toteuttamisen ja ylläpidon osalta arvioitiin erinomaiseksi. Mansikkalan hankkeessa YIT:n puurakentamisen kumppanina on jo tarjouskilpailusta lähtien ollut Koskisen Taloteollisuus. “Puutuotetoimittaja on nykyään yhä kiinteämpi osa tarjousta. Tarjouspyynnöissä on jo tullut vaatimuksia nimetä puutuotetoimittaja ja rakennesuunnittelija, jotta hankkeet tulisivat varmasti toteutetuksi asti ja tarjotaan oikeasti toteuttamiskelpoisia ratkaisuja”, projektimyyntipäällikkö Vesa Saarelainen Koskiselta toteaa. 

Mansikkalan puukoulua rakennetaan jo täyttä vauhtia.

Mansikkalan puukoulua rakennetaan jo täyttä vauhtia.

Kerralla kokonaan puusta 

“Puusta kun oli kysymys, meidän kantava ajatuksemme oli, että ei lähdetä tekemään Mansikkalaa puoliksi puusta vaan kokonaan. Kuvittelisin tämän ajatuksen miellyttäneen myös asiakasta”, Varstala jatkaa. Routti vahvistaa Varstalan olettamuksen: Mansikkalan hankintapäätöksessä hyvin ratkaisevaa muun ohella oli tarjouksen mahdollisimman laaja puun käyttö.  

“Nimenomaan yksi syy miksi valittiin YIT, oli se, että heidän suunnitelmassaan käytännössä katsoen koko rakennus on puusta. Vain esimerkiksi hissikuilut ja väestösuojat on tehty betonista”, Routti kertoo. Puurakennuksen tärkeimmiksi arvoiksi Mansikkalassa Routti listaa keskenään tasa-arvoisiksi kolme tekijää: ekologisuuden, arkkitehtuurin sekä ulkona että sisällä, ja toiminnallisuuden. “Tämä kohde on loistava innovaatio, koska tämä perustuu 7,2x7,2 ruudukkoon, jossa on kantavat seinät ja pilaripalkkilinjasto. Nämä mahdollistavat joustavan tilankäytön”, Saarelainen kehuu. 

“Mansikkalassa hyödynnetään näyttävästi puuta. Yhdistettynä luonnonvaloon puu tuo rakennusmateriaalina ja sisustuselementtinä rakennukseen lämpimän ja levollisen tunnelman. Ilmapiiri edistää oppilaiden ja henkilöstön sekä muiden taloa käyttävien hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Oppimisen keskeinen edellytys on, että oppilas voi hyvin. Näillä olosuhteilla voimme tukea sitä”, Routti toteaa. “Luulen, että Imatralla haluttiin käyttää puuta, koska se luo omanlaisensa tunnelman ja positiivisia mielleyhtymiä. Materiaalia ei valittu niinkään teknisistä syistä vaan laadullisten asioiden takia. Uskoisin sen olleen suurin arvo”, Varstala komppaa. 

Mansikkalan puukoulun aulatila havainnekuvassa.

Mansikkalan puukoulun aulatila havainnekuvassa.

Oikea kumppani kuljettaa oikeaan suuntaan 

Varstala arvioi vastaavanlaisen puurakentamisen suosion kasvavan jatkossa. “Uskon ja näenkin sen jo pienessä mittakaavassa siltä osin, mitä pääsen markkinaa katsomaan. Puurakentaminen on positiivisessa kasvavassa kierteessä julkisessa rakentamisessa. Tekninen kehitys menee koko ajan eteenpäin ja samalla myös kokemus puurakentamisesta tässä mittakaavassa lisääntyy.” 

Puurakentaminen tuo omanlaisiaan haasteita verrattuna esimerkiksi betonielementtirakentamiseen. “Kaikissa materiaaleissa on hyvät ja huonot puolensa. Suurin ero on kokemus puurakentamisesta tässä mittakaavassa. Kyseessä on kuitenkin huomattavan iso kunnallisen toiminnan keskus. Tällaisesta puurakentamisesta on koko Suomessa vain vähän kokemusta, osaamista ja osaajia”, Varstala sanoo. “Lähtökohtaisesti on siis vähemmän selvää, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, oli sitten kysymys ääneneristävyydestä tai suunnittelualojen yhteensovittavuudesta.” 

Koskisen Taloteollisuus tekee koko Mansikkalaan puurakennesuunnittelun, ulkoseinät, väliseinät, kantavat puurakenteet, väli- ja yläpohjat sekä näiden asennuksen. “Tämä on erittäin laaja kokonaisuus. Käytännössä katsoen kaikki puu on meidän tuottamaamme. Lisäksi on valtava määrä puutuoteosia, jotka menevät myös suoraan alihankkijalta, mutta ovat meidän vastuumme piirissä”, Saarelainen sanoo.  

YIT:lle oli ratkaisevaa valita oikea puurakennetoimittaja, jotta hanke pystytään toteuttamaan materiaalin ehdoilla. “Saimme Koskisesta alusta alkaen kumppanin, joka pystyy ohjaamaan kaikkia toimijoita oikeaan suuntaan alusta alkaen”, Varstala kiittelee.