Rakentaminen10.01.2019

Mansikkalan rautavithrillikäsittely on yksinkertaisen kaunis ratkaisu

Imatralle rakennettava Mansikkalan koulukeskus on jo asennusvaiheessa.

Imatralle rakennettava Mansikkalan koulukeskus on jo asennusvaiheessa.

Mansikkalan koulukeskus on edennyt jo vaiheeseen, jossa uteliaimmat pääsevät kurkistamaan valmista julkisivua. Ensimmäisenä valmistuneesta osasta on poistettu olosuhdesuoja ja sen alta paljastuu erikoiskäsittelyn saanut puunvärinen rakennuskokonaisuus. Julkisivu on tarkkaan harkittu kokonaisuus, joka palvelee monitoimitalon modulaarisuutta.  

Kauneutta rytmistä, soluista muuntojoustava rakenne 

“Julkisivun suunnittelun lähtökohta oli modulaariseen rakennukseen sopiva toisto. Koko rakennuksen runko on jaettu 7,2 m x 7,2 m ruudukkoon ja julkisivussa ruutu jakautuu viiteen 1,2 metrin moduuliin”, kohteen pääsuunnittelija, arkkitehti, SAFA Tomi Perko kertoo.  

“Tätä 1,2 metrin julkisivujaon rytmiä on korostettu pystysuorilla levymäisillä julkisivuaiheilla, jotka sivusta katsottuna muodostavat yhtenäisen pinnan, mutta edestä katsottuna paljastuu varsinainen seinä. Julkisivuaukotus noudattaa samaa jakoa siten, että moduulissa on joko umpiseinää, ovi tai ikkuna. Aukotukset muodostavat suuria nauhaikkunamaisia pintoja”, Perko jatkaa 

“Soluperiaatteella suunniteltu rakenne tuo muuntojoustavuutta. Kohteessa ulkoseinät kiertävät kuorena ja pääasiassa on käytetty kevyitä väliseiniä. Joitain jäykistäviä väliseiniä löytyy, mutta niitä on aika vähän”, Koskisen projektipäällikkö Jonna Kauhtila kertoo. Rakenne on Kauhtilan mukaan ideaalinen monitoimitalossa, sillä se mahdollistaa varsin joustavat tilat. Tila on muunneltavissa, sillä rakenteellisia väliseiniä on tavanomaista vähemmän. 

Mansikkalan puisen koulukeskuksen julkisivun osat on käsitelty rautavithrillikäsittelyllä.

Vanha konsti käyttöön

Julkisivun puuosat ovat saaneet Koskisen Sahateollisuudessa rautavithrilli- eli rautasulfaattikäsittelyn, jossa puun pinta käsitellään aineella kerran ja se saa nopeutetusti aikaan puun luonnollisen harmaantumisen. “Tämän jälkeen sille ei ole tarkoitus tehdä mitään käsittelyjä elinkaaren aikana”, Perko sanoo. “Koska puuhun ei tule uusittavia suojakäsittelyjä, on käytettävän paneelin oltava tavallista paksumpi.” 

Perkon mukaan rautavithrillillä on pitkä historia puun käsittelyssä ja sitä löytyy ainesosana myös perinteisestä punamultamaalista. Kun paneelin pintaan levitetty aine saa aurinkoa ja vesisadetta, se harmaantuu. Tällä hetkellä julkisivu on vielä lähes puun värinen, vähän kirjavakin, mutta väri tasoittuu ajan kanssa.  

“Tämä on ensimmäinen kohde missä kyseinen käsittely on tehty teollisesti. Metodi tuo meille lisäksi aikataulusäästöjä”, lisää Kauhtila.   

Yksinkertaisen tyylikäs ratkaisu

Perkon mukaan julkisivu haluttiin pitää hyvin yksinkertaisena eikä siinä ole muita aiheita kuin edellä kuvattu moduulijako ja harmaa väri, mitkä korostavat rakennuksen yksinkertaista arkkitehtuuria.  

“Ainoastaan pääsisäänkäynnin syvennys ja katosten alapinnat on tuotu esille vaaleilla puupinnoilla. Harmaan värin vastapainoksi sisätilat ovat hyvin vaaleita ja kaikki siellä näkyvä puu vain on ohuesti kuultokäsitelty valkoisella estämään puun kellastumista”, Perko lisää.