Rakentaminen14.06.2018

Kysyttyä välipohjatuotetta nyt Koskiselta

Puukerrostalojen välipohjissa  KoskiRipa on epäilemättä kustannustehokkain ratkaisu.

Puukerrostalojen välipohjissa  KoskiRipa on epäilemättä kustannustehokkain ratkaisu.

Koskisen on alkanut valmistaa MetsäWoodin kehittämää ripaelementtirakennetta omalla KoskiRipa-tuotenimellä. Koskisen on juuri saanut uuteen rakenteellisesti liimattuun puuelementtituotteeseen EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisen CPR-sertifikaatin ja eurooppalaisen teknisen arvioinnin (ETA) hyväksynnän. 

Tuotepäällikkö Janne Inkisen mukaan KoskiRipan kaltainen luja tasoelementti on erittäin kysytty. “Kysyntää on paljon, meillä sovittu jo useampi kohde”, Inkinen kertoo. “Tätä tuotetta voi käyttää kaikissa lattiaelementeissä. KoskiRipasta voi tehdä myös erilaisia kattoelementtejä.” 

Rakenneliimattu ripaelementti on Suomessa jo tuttu tuote, mutta valmistajia on Koskisen lisäksi vain muutama. 

Kustannustehokas KoskiRipa 

Tavanomaiseen puupalkistorakenteiseen tasoelementtiin verrattuna KoskiRipalla päästään Inkisen mukaan selkeästi pidempiin jänneväleihin, jolloin on mahdollista toteuttaa välipohjia ilman asunnon sisäisiä kantavia väliseiniä , ja samalla saadaan aikaiseksi avarampia tilaratkaisuja. “Pientalojen välipohjissa tullaan käyttämään paljon rakenneliimattuja elementtejä. Puukerrostalojen välipohjissa  KoskiRipa on epäilemättä kustannustehokkain ratkaisu”, Inkinen ennakoi. 

“Rakenneliimatun ripaelementin etu muihin puurakenteisiin tasolaattoihin on siinä, että liimatulla rakenteella päästään pidempiin jänneväleihin ja toisaalta taas samoihin jänneväleihin pienemmällä puunkäytöllä”, Inkinen kuvailee. “Eli siksi se on kustannustehokas: vähemmällä materiaalilla enemmän hyötyä, jos asian yksinkertaistaa”, Inkinen täsmentää.  

Lisäksi Inkisen mukaan KoskiRipa-laatan voi kannattaa pelkästä kannesta, jolloin liitosyksityiskohdat välipohjaelementin ja seinän välillä ovat erittäin yksinkertaisia. “Siitä hyötyy luonnollisesti rakentaja myös”, Inkinen lisää.

Laadunvalvonta ja sertifiointi ohjaavat valmistusta 

Koskisen puurakentamisen tuotteista rakenneliimatun ripaelementin valmistaminen on tarkimmin valvottua. “Joka päivältä on esimerkiksi otettava lujuusnäytteet vähintään yhdestä elementistä. Laadunvalvontamme on tyypilliseen tapaan kunnossa”, Inkinen sanoo.

Sertifiointiprosessi sujui Inkisen mukaan jouhevasti. “Olimme siinä mielessä hyvin luottavaisia, että pystyimme valmistelemaan tuotantoa ja vastaanottamaan tilauksia hakuprosessin ollessa käynnissä.”