Rakentaminen15.09.2010

Koskisen lujuuslajittelee ensimmäisenä kaiken sahatavaran

Jatkossa kaikki Koskisen sahatavara on lajiteltu myös lujuuslajittelun mukaisesti ja CE-leimattu.

Jatkossa kaikki Koskisen sahatavara on lajiteltu myös lujuuslajittelun mukaisesti ja CE-leimattu.

Rakennustuotteiden eurooppalaisen vaatimustenmukaisuuden takaava CE-merkintä tulee pakolliseksi kaikelle rakennusten runkokäyttöön tarkoitetulle sahatavaralle vuoden 2012 syksyllä.

CE-merkintä osoittaa, että tuote on sitä koskevan harmonisoidun tuotestandardin mukainen, sekä täyttää rakennustuotedirektiivin olennaiset vaatimukset.

Koskisen sahateollisuuden johtajan Tommi Sneckin mukaan Koskisen on tähän asti lajitellut sahatavaran pääasiallisesti visuaalisen laadun mukaisesti. Runkokäyttöön menevää tavaraa on kuitenkin jo aiemmin lajiteltu CE-standardin mukaisesti eri C-lujuusluokkiin lisämaksua vastaan.

- Jatkossa sahatavaran lajittelussa yhdistetään sekä lujuus- että visuaalinen laatutieto. Tuotteet tullaan tulevaisuudessakin jakamaan paketteihin pääasiassa visuaalisen laadun perusteella, mutta kappaleista löytyy jatkossa myös lujuusluokan kertova leima. Toki toimitamme tilauksesta entiseen malliin myös pelkän lujuusluokan perusteella lajiteltua tavaraa, Sneck kertoo.

Parempaa palvelua

Lokakuun alussa käynnistyvä lisäpalvelu ja sen antama lisätieto tuotteesta luovat asiakkaille uusia mahdollisuuksia hyödyntää sahatavaraa ja tavoittaa yhdellä tuotteella useampia kohderyhmiä.

- Maahantuojat ja tukkurit voivat esimerkiksi myydä samaa CE-merkittyä sahatavaraa lujuuslajiteltuna rakennusteollisuuteen tai visuaalisesti lajiteltuna puusepänteollisuuteen. Samoin kuluttaja voi valita ostamastaan paketista haluamiaan kappaleita erilaisiin käyttötarkoituksiin joko visuaalisen laadun tai lujuuden perusteella. Tällaista palvelua ei tarjoa vielä kukaan, mutta lähitulevaisuudessa siitä voi tulla jopa standardi, Sneck arvioi. 

Sahatavaran CE-merkintä

  • Euroopan yhteisöjen ministerineuvosto on antanut direktiivin 93/68/ETY rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (rakennustuotedirektiivi).
  • CE-merkinnän tavoitteena on EU:n sisämarkkinoiden avaaminen viranomaisvalvonnan kannalta, jolla poistetaan kaupan tekniset esteet.
  • CE-merkintä osoittaa harmonisoidun tuotestandardin tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän mukaisuudet tuotteen merkinnässä ilmoitettujen ominaisuuksien osalta.
  • Olennaiset turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset täyttyvät rakennuskohteessa, kun tuotetta on käytetty oikein.
  • Tuoteominaisuudet ilmoitetaan CE-merkinnässä, ja niitä verrataan kansalliseen vaatimustasoon (viranomaisvaatimukset).
  • Tuotteen vaatimustenmukaisuus on osoitettu valmistuksen yhteydessä (FPC-järjestelmä).


Koskisen CE-merkittyä sahatavaraa

Koskisen CE-merkittyä sahatavaraa