Rakentaminen08.05.2018

Koskisella vaativan puurakentamisen osaajat kiittelevät koulutusta

Sami Santala (vas.) ja Jonna Kauhtila Koskisen taloteollisuudesta osallistuivat vaativan puurakentamisen koulutukseen.

Sami Santala (vas.) ja Jonna Kauhtila Koskisen taloteollisuudesta osallistuivat vaativan puurakentamisen koulutukseen.

Puuinfo Oy on järjestänyt vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyteen valmentavia Vaapu-täydennyskoulutuksia vuodesta 2014. Kyseisen koulutuksen on käynyt jo 130 diplomi- ja rakennusinsinööriä. Koulutettujen joukosta kaksi, Jonna Kauhtila ja Sami Santala työskentelevät Koskisen taloteollisuudessa.  

Ammattirakentamisen projektipäällikkö Kauhtila on käynyt kurssin jo vuonna 2015 ollessaan toisen työnantajan palveluksessa. Koulutukseen hakeutuessaan Kauhtilalla ei ollut vielä työpaikanvaihdos mielessään, mutta sattumalta Koskisella avautui alkuvuodesta 2016 Kauhtilan nykyinen tehtävä. “Jo tehtävän hakuilmoituksessa oli yhtenä kriteerinä tällainen osaaminen, koulutus tuli siis heti tarpeeseen ja oli eduksi hakuvaiheessa”, Kauhtila toteaa.  

Kouluttautuminen kannattaa 

Vaapu-koulutuksen sisältöihin kuuluu vaativan luokan puurakenteet ja -rakennukset kuten puukerrostalot ja suuret puurakenteet. Koulutukset koostuvat teoriaopinnoista, niiden käytännön soveltamisesta esimerkkilaskelmin ja lopputentistä. Esimerkkilaskelmien soveltaminen ja kurssiin liittyvä opintomatka ovat osin vapaaehtoisia osallistujan opintopistetarpeen mukaan.  

Kauhtilalle koulutus oli ollut erittäin hyödyllinen ja se toi syvyyttä ammattiosaamiseen. “Sain esimerkiksi lisätietämystä liimapuurakentamisen mitoittamiseen ja suunnitteluun sekä laajempaa tietotaitoa kerrostalojen lisärakentamisesta, jota hyödynnän varsinkin nykyisessä työssäni”, Kauhtila kertoo. “Ja niitä harjoituslaskuja oli paljon! Niitä kun jaksoi tahkoa, sai kyllä hyvän kuvan aiheesta”, Kauhtila muistelee.  

Jatkokouluttautuminen ja osaamisen kehittäminen on edelleen Kauhtilan mielessä. “Toivoisin, että tulisi jatkossa tarjolle myös lisäkoulutuksia henkilöille, jotka ovat tämän kyseisen koulutuksen jo käyneet”, Kauhtila sanoo.  

Koulutuksen hyödyt näkyvät suoraan työelämässä 

Kauhtilan kollega, rakennesuunnittelijana taloteollisuudessa työskelevän Sami Santalan koulutus on tuoreinta vuosikertaa. Koskisella Santala on työskennellyt seitsemän vuotta, nykyisessä tehtävässään kolme ja puoli vuotta. Santalallekin koulutus on tuonut tervetullutta syvyyttä osaamiseen ja laajasti uutta asiaa omaan työhön. “Varmasti jatkossa näitä hyötyjä näkee vielä enemmän, kun haastavia tilanteita tulee eteen”, Santala toteaa.  

Vaapu-koulutus on suunnattu ensisijaisesti rakennesuunnittelijoina toimiville diplomi- ja rakennusinsinööreille, joiden on ollut mahdollista täydennyskoulutuksen avulla hakea puurakenteiden suunnittelijan vaativan luokan -pätevyyttä. Kaikki Puuinfon koulutukset ovat FISE Oy:n hyväksymiä ja niistä saatavia opintopisteitä voi hyödyntää vaativien ja poikkeuksellisen vaativien puurakenteiden suunnittelijan pätevyyttä haettaessa.