Puunjalostus27.04.2016

Uusi kuivaamo tuottaa tasalaatuista sahatavaraa

Mikko Pitkänen ja Osmo Oksanen uuden kuivaamon sivulla.

Mikko Pitkänen ja Osmo Oksanen uuden kuivaamon sivulla.

Koskisen tarhanmäelle on noussut vanhojen kanavakuivaamoiden rinnalle uusi kanava, jonka toimitti ruotsalaissomisteinen perheyritys Valutec Group AB. Lähes 2 milj. € maksaneen investoinnin myötä Koskisen kuivauskapasiteetti ylittää jo 360 000 m3 / vuosi.

Kuivauskapasiteetti on jo vuosia ollut Koskisen sahalla tuotannon pullonkaula ja vanhojen kuivaamojen kapasiteettia oli tehostettu äärirajoilleen ennen investointia.  

- Nyt näyttää siltä, että kohta joudutaan tekemään jotain sahauskapasiteetille, että kuivaamot saadaan täyteen, toteaa projektinvetäjä Osmo Oksanen tyytyväisenä.

Koskisen uusi kuivaamohalli sahatavaralle

Koskisen uusi kuivaamohalli sahatavaralle

Uusi kanavakuivaamo soveltuu mainiosti niin sydäntavaran kuin lautojenkin tehokkaaseen ja laadukkaaseen kuivaamiseen. Keskimääräisellä puulajien ja dimensioiden suhteella kuivattaessa kuivaamo tuottaa 62 000 m3 laivauskuivaa sahatavaraa vuodessa, sopivan dimension sattuessa kohdalle jopa merkittävästi enemmän.

Tämä on kuivausteknisiltä ominaisuuksiltaan ylivoimainen. Esimerkiksi katossa olevat painoraamit painavat rimanippua kuivauksen ajan, mikä edesauttaa eteenkin lautojen suorana pysymistä ja vähentää kosteushajontaa, kuvailee Valutecin Suomen paikallisjohtaja Mikko Pitkänen uutta tekniikkaa.

Katosta laskeutuva painin pitää sahatavaran suorana kuivauksen ajan.

Katosta laskeutuva painin pitää sahatavaran suorana kuivauksen ajan. 

Uusi 103 metriä pitkä kanavakuivaamo rakennettiin vanhojen kanavien jatkoksi. Korkeutta rakennuksella on lähes 12,5 metriä ja leveyttäkin yli 7 metriä.

Halusimme hyödyntää käytettävissä oleva tilan kuivauskapasiteetin kannalta maksimaalisesti, jolloin nipistimme hieman välivarastoista, avaa Oksanen toteutusta.

Turvallinen ja jämpti projektin toteutus

Sopimus kuivaamon toimittamisesta allekirjoitettiin Koskisen ja Valutecin kesken maaliskuussa 2015 ja suunnitelman mukaisesti siitä vuoden kuluttua 2.3.2016 ajettiin ensimmäiset kuormat läpi.

Vaativa projekti pidettiin hyvin hallinnassa, kahden viikon välien pidetyt työmaakokoukset varmistivat hyvän tiedonkulun ja pulmien pikaisen ratkaisun.


Kuivaamon vuorovalvoja tarkistamassa sahatavaran kosteutta kuivauksen jälkeen.

Kuivaamon vuorovalvoja tarkistamassa sahatavaran kosteutta kuivauksen jälkeen.

-  Asiat hoidettiin erittäin järjestelmällisesti ja kaikki kirjattiin pöytäkirjoihin, tämä helpotti projektin hallintaa kaikilla osa-alueilla. Meillä kaikilla oli vahva yhteinen tahto saada homma onnistumaan, kiittelee Pitkänen.

Rakentaminen jo käytössä olevalle tehdasalueelle vaatii valtavasti ennakkosuunnittelua ja vanhan infran selvittämistä sekä sen muuttamista. Projektiryhmä koottiin eri alojen asiantuntijoista, jotta jokainen osa-alue tulee varmasti hoidetuksi. Koskisen puolelta rakennusteknisistä asioista vastasi kiinteistöpäällikkö Pekka Silvennoinen, asennuksista kunnossapitopäällikkö Lassi Santala ja aikatauluista sekä kuivausasioista projektipäällikkö Osmo Oksanen. Valutecia edusti projektipäällikkö Petri Asikainen sekä paikallisjohtaja Mikko Pitkänen.

- Työmaa saatiin vietyä läpi ilman tapaturmia kun kiinnitimme asiaan erityistä huomiota, jokainen työmaakokous aloitettiin turvallisuusasioiden katsauksella. Projektiryhmässä jokainen hoiti oman asiakokonaisuuden kiitettävästi ja jalka onkin osunut lankulle lähes aikataulussa, kertoo Oksanen.