Puunjalostus03.06.2016

Tähtäimenä Kiina – suomalaiset sahat haluavat kaksinkertaistaa viennin

Koskisen sahatavaraa matkalla maailmalle.

Koskisen sahatavaraa matkalla maailmalle.

Suomalaiset sahat aikovat seuraavan kolmen vuoden aikana kasvattaa vientiään kansainvälisille markkinoille. Finpron ja Sahateollisuus ry:n yhteistyössä käynnistämään kasvuohjelmaan Wood from Finlandiin osallistuu lähes 20 suomalaista sahaa. Myös Koskisen Oy on mukana vientiohjelmassa. Tavoitteena on lisätä sahatavaran vientiä 500 000 m3 lähivuosien aikana ja siten vaikuttaa positiivisesti Suomen biotuotetalouteen. Ohjelmaa rahoittavat työ- ja elinkeinoministeriö sekä itsenäinen sahateollisuus.

Kiinan markkinoilla riittää potentiaalia

Wood from Finland –kasvuohjelman ensimmäisessä vaiheessa halutaan vauhdittaa erityisesti Kiinan markkinoille suuntautuvaa sahatavaran vientiä. Ohjelman tueksi on rekrytoitu Kiinassa kaksi paikallista asiantuntijaa, jotka auttavat markkinamahdollisuuksien löytämisessä ja ensikontaktien luomisessa.

Kiinan markkinat ovat mielenkiintoinen vientikohde, sillä maa on riippuvainen tuontipuusta.

- Kiina on maailman suurin huonekalujen valmistaja ja viejä. Lisäksi siellä on käynnistymässä Kiinan hallituksen ohjelma, jossa keskitytään ympäristöystävällisen rakentamisen kehittämiseen, kertoo kasvuohjelman ohjelmapäällikkö Jyrki Mantere Finprosta.

Suomalaisella puutavaralla on hyvä maine Kiinassa, mikä auttaa kysynnän kasvussa. Lisäksi Kiinan kohoava elintaso lisää kiinnostusta korkealaatuista tuontipuuta kohtaan.

- Kiinassa arvostetaan suomalaisen puun korkeaa laatua, jonka vuoksi se soveltuu hyvin paikallisten puuseppien tarpeisiin. Suomalainen puu on hitaasti kasvanutta, minkä vuoksi se ei halkeile eikä vääntyile työstäessä eikä asennettuna käyttökohteessaan, kertoo Mantere.

Viime vuonna Suomi vei Kiinaan runsaat 630 000 m3 sahatavaraa. Kaiken kaikkiaan sahatavaran viennin arvo on noin 1,5 miljardia euroa, mikä tekee siitä Suomen neljänneksi suurimman vientituotteen.

- Perinteisesti kuusisahatavara viedään Etelä-Kiinaan ja Shanghain alueelle. Vientiohjelman avulla toivotaan löytyvän uusia markkina-alueita Kiinasta. Myös mäntysahatavaralle tavoitellaan uusia vientimarkkinoita, kertoo kuusisahatavaran vientipäällikkö Jukka Tamminen Koskiselta.

Sahatavaran kysyntä vielä jäljessä huippuvuosista

Suomalaisen sahatavaran kysyntä on laskenut merkittävät parhaisiin vuosiin verrattuna. Niukan raaka-ainetilanteen helpottaessa uutta markkinaa on kuitenkin mahdollista löytää viennistä, minkä vuoksi Sahateollisuus ry on aktiivisesti mukana Wood from Finland –ohjelmassa.

- Haluamme laajentaa suomalaisen sahatavaran markkinoita Kiinassa ja ymmärtää paremmin kiinalaisten asiakkaiden tarpeita. Sahojen tuotanto perustuu asiakastarpeisiin, kestävän kehityksen periaatteisiin ja uusiutuviin metsävaroihin, kuvailee Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

Kiinalaiset huonekalujen valmistajat vierailivat Koskisen sahalla huhtikuussa.

Kiinalaiset huonekalujen valmistajat vierailivat Koskisen sahalla huhtikuussa.

Kiinalaiset huonekaluvalmistajat vierailulla Koskisella

Huhtikuun puolen välin kieppeillä joukko kiinalaisia huonekaluvalmistajia vieraili Koskisen Oy:n sahalla. Vierailu oli osa Wood from Finland –kasvuohjelmaa ja tarkoituksena oli tutustuttaa kiinalaisia huonekaluvalmistajia suomalaiseen sahatavaran tuotantoon aina kannolta valmiiksi tuotteiksi asti sekä suomalaisen havupuun korkeaan laatuun.

- Aamupäivällä tutustuimme sahatavaran tuotantoketjuun sahauksesta valmiiseen sahatavaraan ja siitä jatkojalosteiksi. Lisäksi tarjosimme heille mahdollisuuden lajitella sahatavaranippuja eri puulajeissa ja laaduissa tuotteiden laadun ja rakenteen toteamiseksi. Vierailijat olivat innoissaan, kun he pääsivät kunnolla hypistelemään eri sahatavaralaatuja. He myös ihastelivat Koskisen sahatavaratuotannon laajuutta sekä linjojen tehokkuutta, kuvailee Tamminen vierailua.

Tuotantokierroksen ja lounaan jälkeen päivä jatkui Lahden Sibeliustalossa Wood from Finland –kasvuohjelman puitteissa järjestetyllä seminaarilla suomalaisesta muotoilusta sekä yhteistyöprojekteista. Sibeliustalon tapaamisen jälkeen vieraat viivähtivät Suomessa vielä pari päivää vieraillen mm. puunkorjuutyömaalla sekä toisella vientiohjelmaan kuuluvalla sahalaitoksella ennen matkan jatkumista huonekalumessuille Italiaan.