Puunjalostus09.03.2017

Sahatavarasta Suomen neljänneksi suurin vientituote

Suomalaisen havusahatavaran vienti vetää.
Tommi Sneck, Koskisen sahateollisuuden johtaja

Tommi Sneck, Koskisen sahateollisuuden johtaja

Suomalaisen havusahatavaran vienti vetää; viime vuonna se kipusi jo Suomen 4. suurimmaksi vientituotteeksi (lähde: Sahateollisuus ry:n tilasto). Sahatavaran viennin kokonaisarvo oli 1,64 mrd. EUR. Luja ja tiheäsyinen suomalainen havusahatavara on maailmalla haluttu tuote rakentamiseen, sisustamiseen ja kalusteisiin.

- Vienti Euroopan ulkopuolelle on kasvanut sekä meillä että muualla, ja sitä selittää erityisesti Kiinan lisääntynyt kysyntä. Wood from Finland –kasvuohjelma on osaltaan edesauttanut havusahatavaran kysyntää Kiinassa ja maailmalla. Uskon että kasvu jatkuu edelleen, kertoo Koskisen sahateollisuuden johtaja Tommi Sneck

- Huolestuttavaa on, että kotimaan kysyntä sahatavarasta on suorastaan romahtanut. Aikoinaan kotimaan markkinoille myytiin 6 milj. EUR:n edestä sahatavaraa. Viime vuonna päästiin vaivaiseen 3 milj. EUR:on, toteaa Sneck.

Nipun vaihto Koskisen sahan kuivaamolla.

Vuonna 2016 Suomessa sahattiin 11,4 milj. m3 havusahatavaraa, mistä 7 % oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Sahausmäärät jakaantuivat aika lailla puoliksi kuusen ja männyn kesken. Hyvää vientimäärää varjosti kuitenkin sahatavaran hinnanromahdus maailmalla, erityisesti mäntysahatavaran hinta painui alaspäin.

- Korkeimmillaan sahatavaran tuotanto oli vuonna 2003, jolloin sahattiin 13,5 miljoonaa kuutiometriä, kertoo Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori

- Sahateollisuudella on mahdollisuus edelleen kasvattaa tuotantoa kapasiteetin käyttöastetta nostamalla, mikäli kansainvälisestä kilpailukyvystä huolehditaan, jatkaa Merivuori.

Suomessa metsiä hoidetaan hyvin ja kestävästi, ja suomalaisissa metsissä kasvaa jatkuvasti puuta enemmän kuin sitä hakataan. Ympäristöystävällisen sahatavaran rynnistys maailmalle lupaa hyvää tuleville sukupolville ja Suomen taloudelle. Sahateollisuudesta löytyy tulevaisuudessakin hyviä työpaikkoja monelle nuorelle. 

Sahateollisuus ry:n tilastoja

Suomen tavaravienti 2015 – 2016

Suomen sahatavaran TOP 20 vienti