Puunjalostus25.01.2016

Sahatavara kuivataan kamarissa ja kanavassa

Koskisen tarhanmäellä korkealle kurottavat tuoreet sahatavarapaketit odottavat tuorekentällä pääsyä rimoitukseen ja kuivaukseen. Rimoituksessa niput ladotaan ilmaviksi kuivauksen onnistumista varten.

Koskisen lautatarhan tuorekenttä.

Tuorekentällä sahatavaraniput odottavat rimoitukseen pääsyä.

Tarhanmäen nimi juontaa juurensa ajalta, kun alueen piha oli täynnä ulkoilmassa kuivattavia käsin taaplattuja sahatavaranippuja eli tapuleita. Yhä edelleenkin jotkut puusepät kuivaavat puutavaransa taaplatuissa nipuissa, mutta nykyaikaisilla tehokkailla sahalaitoksilla sahatavara keinokuivataan kamari- tai kanavakuivaamoissa läpi vuoden hallituissa olosuhteissa.

Rimat varmistavat kuivauksen onnistumisen

Rimoituksessa kovat sahatavaraniput ladotaan koneellisesti ritilöiksi rivi kerrallaan, jokaisen rivin väliin tulee rimat varmistamaan kuivausilman kulku kuivauskuorman välissä. 

Sahatavaraniput menossa kuivaukseen

Rimoitetut kuivauskuormat ovat kuin sokeritopat.

- Rimoitettujen kuormien pitää olla riittävän jämäkät tulevia siirtoja ja kuivausta varten - kuin sokeritopat. Lisäksi jokaisesta kerrosvälistä pitää löytyä oikea määrä rimoja laadun varmistamiseksi, kuvailee jälkikäsittelyn työnjohtaja Esa Hiltunen.

- Rimoittamossa työskentelee kaksi henkilöä vuorossa, työ vaatii ennakointia ja jatkuvaa linjaston tarkkailua niin ettei häiriöitä pääse syntymään.

Yksi iso onnistumisen edellytys rimoittamossa on hyvin tehty tuotannonsuunnittelu. Sitä voisi verrata siivoukseen, hyvin tehtynä sitä ei kukaan huomaa ja huonosti toteutettuna se pistää kaikkien silmään. Koskisella ei asiasta juuri puhuta, eli hyvin tehty siis.

Laivauskuivaa puutavaraa

Kuivauksessa sahatavarasta otetaan ylimääräinen kosteus pois lämmön ja höyryn avulla. Juuri sahatun tuoreen sahatavaran kosteus on noin 60 - 80 %, kun kuivauksen jälkeen se on 10 -20 %. Termi laivauskuiva tarkoittaa noin 18 % kosteutta sahatavarassa. Yleisesti ulkoverhouslaudat ja runkotavarat ovat 16 %, sisäverhous 14 % ja lattialaudat alle 10 % kosteudessa.

- Lämmön avulla vesi pakotetaan pois puusta, höyry estää liian nopean kuivamisen jolloin myös halkeaminen estyy, avaa Esa Hiltunen kuivausprosessia.

- Kuivausaika vaihtelee riippuen sahatavaran paksuudesta ja käyttökohteesta. Pisimmän ajan vaativat laadut, jotka kuivataan erikoiskuiviksi asiakasvaatimusten mukaisiin kohteisiin.

Valvomossa seurataan kuivausprosessia.

Hiltunen ja Tervonen tarkastamassa kuivausprosessin etenemistä.

Kuivausprosessia ohjataan ns. kuivauskaavoilla, joissa säädetään kuivaamon ilmankosteutta ja lämpötilaa prosessin edetessä. Kuivauskaavoja säädetään sekä tuotteiden että myös vuodenaikojen mukaan. 

- Tarhanmäellä kuivaamot pyörivät jatkuvasti, vuorokäynti on 3/7 viiden henkilön työporukalla, kertoo kuivaamon vuorovalvoja Jyri Tervonen.

- Työ on valvontaa, kuivauskaavojen säätämistä ja laadun tarkkailua. Kuivauksessa tarvittava lämpö sekä höyry saadaan tuosta omasta voimalaitoksesta, sanoo Tervonen

Kammariin vai kanavaan?

Koskisen tarhanmäellä on kuivausta varten 26 kamaria sekä 5 kanavaa, viimeisimmän viidennen kanavainvestoinnin valmistuttua maaliskuulla 2016 Koskisen kuivauskapasiteetti on yli 350 000 m3 vuodessa.

Kertatäytteisessä kamarissa kuivausolosuhteet ovat erittäin hallitut, tavarat syötetään ja puretaan samasta ovesta eikä ovia avata kuivauksen aikana. Yhteen kamariin mahtuu noin rekkakuormallinen sahatavaraa kuivattavaksi ja kuivausaika kamarissa vaihtelee 2 -10 vrk välillä.

- Yli 50 mm paksut tavarat, männyn U/S-laadut sekä täyssärmäiset männyn sivulaudat kuivataan aina hellävaraisesti kamarissa laadun varmistukseksi, painottaa Hiltunen.

- Myös asiakaskohtaisten erien valmistus on mahdollista kamareissa.

Tehokkaassa kanavakuivaamossa sahatavara kulkee ketjujen päällä läpi kuivauskanavan, tavara syötetään sisään toisesta päästä ja otetaan ulos kanavan toisesta päästä. Kanavaan mahtuu kerrallaan noin 6 – 7 rekka-autollista tavaraa ja kuivausaika vaihtelee laadun mukaan 2 – 5 vrk välillä.

Sahatavaran kosteuden mittaus

Jyri Tervonen tarkastaa kuivatun sahatavaran kosteuden käsimittarilla.

Sahatavaran kosteutta seurataan kuivausprosessin aikana ja sen päätyttyä vielä mitataan loppukosteus käsimittarilla. Kuivauksen jälkeen jokaisen yksittäisen sahatavarakappaleen kosteus tarkastetaan tasaamolla linjastolla olevien mittareiden avulla ja tarvittaessa kosteat kappaleet lajitellaan siellä eroon ja kujivataan oikeaan kosteusluokkaan.