Puunjalostus02.03.2018

Puutekniikan opiskelijat suunnittelivat minitalojen sisustuksen koivuvanerista

Koskisen palkitsi puutekniikan opiskelijat kurssin päätteeksi.

Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan opiskelijat saivat tuotekehitysprojektikurssin yhteydessä Koskisen Levyteollisuudelta toimeksiannon suunnitella pienen, Tiny house -konseptin mukaisen asunnon sisustus koivuvanerista. Kokoa pienellä asunnolla sai olla maksimissaan 7,5 m2.

Projektiin osallistui kaiken kaikkiaan 12 puutekniikan opiskelijaa. He muodostivat kaksi kuuden opiskelijan ryhmää ja saivat melko vapaat kädet sisustuksen suunnitteluun; ainoina rajoitteina olivat tilan koko sekä tiloihin käytettävät materiaalit eli asunnon koko sisustus piti suunnitella koivuvanerista.

Tehtävänannossa opiskelijoita kannustettiin olemaan innovatiivisia, kustannustehokkaita, hyödyntämään tila maksimaalisesti sekä pohtimaan koivuvanerin monipuolisia mahdollisuuksia sisustuskäytössä.

”Koskisen Tiny house -projekti sopi erittäin hyvin meidän tuotekehitysprojektin aiheeksi. Tärkeintä vastaavissa projekteissa on, että ne ovat aitoja yhteystyöprojekteja, joissa opiskelijat voivat harjoitella asiakasprojekteissa toimimista ja opetella luovaa tiimityöskentelyä”, kertoo Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan vastuuopettaja Jari-Pekka Suominen.

Myös opiskelijat ottivat projektin hyvillä mielin vastaan, vaikka se alkuun tuntuikin haastavalta, sillä mitään vastaavaa he eivät olleet aiemmin tehneet.

”Tuotekehitysprojektina tämä oli mielenkiintoinen, vaikka alkuun tuntuikin haastavalta pohtia rakennusmääräyksiä ja muita vastaavia asioita, joita sisustuksessa pitää ottaa huomioon”, kertoo yksi puutekniikan opiskelijoista Paula Toivonen.

Projektin avulla opiskelijat pääsivät lähemmin tutustumaan koivuvaneriin materiaalina. Vaikka koivuvaneri oli ennestään tuttu materiaali monille, erilaiset pinnoitteet ja niiden sopivuus eri käyttökohteisiin oli uutta.

Myös Koskisen puolelta oltiin tyytyväisiä projektiin. ”Opiskelijayhteistyö antaa meille uusia näkökulmia työhön ja samalla opiskelijat tutustuvat yritykseemme. Tällä hetkellä on paljon mielenkiintoa Tiny house -tyyppiselle asumiselle ja siksi oli mielenkiintoista nähdä, miten opiskelijat aihetta käsittelivät. Tällä tavalla saamme myös heille tuotetietoutta, josta toivottavasti on paljon hyötyä tulevaisuudessa, missä ikinä he sitten työskentelevätkään, pohtii Riitta Ahokas, Koskisen Levyteollisuuden tuotekehityspäällikkö.