Puunjalostus23.02.2018

Onnistumisia: Osaamista jakamalla asiakkaasta tulee ykkönen

Koskisen vanerituotteiden lastausta rekan kuljetettavaksi.

Koskisen levyteollisuuden asiakaspalvelusta, tuotannonsuunnittelusta ja lähetyksistä vastaava Maija Saarinen on tyytyväinen. Kuluneen syksyn aikana on tehty runsaasti uudistuksia ja levyteollisuudessa on positiivinen tekemisen meininki. Erityisesti osaamisen jakamisella on saatu hyviä tuloksia aikaiseksi. “Lastulevyn myyntialue on verrattain kapea, päämarkkinamme on kotimaan lisäksi, Skandinaviassa ja Baltiassa. Tästä syystä lastulevyn asiakaspalvelua on aiemmin hoitanut varsin pieni joukko ihmisiä. Levyteollisuuden yhdistymisen myötä olemme laajentaneet osaamista siten, että entistä useampi henkilö on pystynyt hoitamaan tuurauksia, jakamaan vastuita ja tehtäviä sekä vanerin että lastulevyn toimituksissa”, Saarinen kertoo. Koskisen levyteollisuuden asiakkaat saavat siis nauttia jatkossa entistä paremmasta palvelusta, kun isompi joukko ihmisiä osaa huolehtia asiakkuuksista.

Osaamisen laajentamisen lisäksi myös digitalisaatiolla ja automaatiolla pyritään pääsemään yhä parempaan asiakaspalveluun. ”Sekä asiakaspalvelussa että tuotannonsuunnittelussa ja lähetyksissä digitalisaatiota ja automaatiota hyödyntämällä voimme vähentää turhia rutiineja ja keskittää ammattilaistemme osaamisen mielekkäämpään tekemiseen eli asiakkaiden palvelemiseen”, Saarinen listaa.

Koulutuksella on iso rooli Levyteollisuuden asiakaspalvelun kehittämisessä läpi koko tuotantoprosessin. Syksyn ja talven aikana on koulutettu niin asiakaslähtöisyyttä kuin asiakkaiden prosessien parempaa ymmärtämistä. ”Olemme käyneet läpi ja kehittäneet kaikkien roolia tuotannonsuunnittelusta asiakaspalveluun ja lähetyksiin asti, jotta voimme keskittää olemassa olevat voimavarat asiakaspalveluun ja sen kehittämiseen sekä asiakkaiden tarpeiden tuntemiseen ja ongelmien ratkaisemiseen”, Saarinen jatkaa.

Saarisen mukaan pehmeilläkin arvoilla saavutetaan kovia tuloksia. “Jos meillä on tyytyväiset työntekijät, meillä on myös todennäköisesti tyytyväiset asiakkaat. Jos työntekijät kokevat olevansa tärkeitä, tekevänsä oikeita tehtäviä, heitä arvostetaan ja he viihtyvät työssään, niin se myös näkyy asiakkaalle.” Uudistuksien tuloksia päästään mittaamaan hyvinkin pian, sillä liikkeellä on tällä hetkellä niin työ- kuin asiakaskastyytyväisyyskyselykin, joiden vastauksia odotetaan jo innolla.