Puunjalostus11.10.2011

Koskisen vanerituotteilla pieni hiilijalanjälki

Leena Haaparanta tutki diplomityössään Koskisen vanerituotteiden hiilijalanjälkeä

Leena Haaparanta tutki diplomityössään Koskisen vanerituotteiden hiilijalanjälkeä

Koskisen levyteollisuudelle diplomityön tehnyt Leena Haaparanta tutki työssään KoskiCrown ja KoskiStandard –levyjen muodostamaa hiilijalanjälkeä. Työn lopputulos oli odotusten mukainen: New Size –kokoisten vanerilevyjen hiilijalanjälki on suhteellisen pieni. Koskisen vanerituotteet tulivat Leena Haaparannalle tutuksi kesätöiden myötä.

- Työskentelin kesän 2010 Koskisen vaneritehtaalla ja pohdiskelin lopputyöni aihetta. Ahokkaan Riitta ehdotti vanerilevyjen hiilijalanjäljen selvittämistä, sillä se toisi merkittävää lisäarvoa ja kilpailukykyä Koskisen levyteollisuuden tuotteille.

Leenan mukaan hiilijalanjäljellä tarkoitetaan yleensä jonkin tuotteen, toiminnan tai palvelun aiheuttamaa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Koskisen tapauksessa tarkastelu rajattiin ”kehdosta tehtaan portille” –menetelmällä, jolloin saatiin selvitettyä kahden valitun tuotteen hiilijalanjäljet niin materiaalien kuin vanerin valmistusprosessinkin osalta.

Viilujen kuivaus suurin energiasyöppö

- Diplomityöni työläin vaihe oli kaiken tarvittavan tiedon hankinnassa, sillä ne piti kerätä useista eri lähteistä. Kaikki vanerilevyn valmistusprosessiin liittyvä sähkön- ja höyrynkulutus sekä tuotteiden valmistuksessa käytettävät lisäaineet, kuten pinnoite- ja liimatiedot oli kerättävä erikseen. Tiedot syötettiin hiilijalanjäljen laskentaan tarkoitettuun GaBi-ohjelmaan, joka laski automaattisesti tuotteiden kasvihuonekaasujen määrän.

Diplomityönsä päätelmissä Leena sanoo Koskisen vanerilevyillä olevan ekologisen materiaalin eli puun ansiosta pieni hiilijalanjälki. Päästöt syntyvät tuotteen valmistusprosessista, lisäaineista ja kuljetuksista tehtaalle.

- Oma voimalaitos, josta saadaan prosessissa tarvittava höyry, pitkälle viety tuotannon sivujakeiden hyödyntäminen sekä integraatio vaneritehtaan ja muiden omien tuotantolaitosten välillä pienentävät Koskisen hiilijalanjälkeä. Viilujen kuivaus on puolestaan Koskisen levyteollisuudessa trukkiliikenteen ohella suurin energiasyöppö, Leena Haaparanta tiivistää.

Vertailu vaikeaa

Aalto yliopiston kemian tekniikan korkeakoulusta puutuotetekniikan diplomi-insinööriksi muutaman viikon kuluttua valmistuva Leena kehittäisi Koskisen vanerituotteiden hiilijalanjälkeä etsimällä tuotantoprosessiin energianlähteitä, jotka on valmistettu uusiutuvista energiamuodoista.

- Vanerilevy itsessään on jo niin ekologinen ja kokonaisuudessaan kierrätettävä tuote, että siitä on vaikea pistää paremmaksi. Esimerkiksi muoviin tai metallilevyyn verrattuna puutuotteiden hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi.

Kilpailijoiden antamiin arvioihin vastaavien tuotteiden hiilijalanjäljestä on Leenan mukaan vaikea ottaa kantaa, sillä hiilijalanjäljen arviointiperusteita ja niiden laajuutta ei voi tietää kukaan muu kuin tuotteen omistaja. Tämän vuoksi vertailun kannalta laskelmien avoimuus on hyvin tärkeää, jotta voidaan selvittää mihin lopullinen tulos perustuu ja näin ollen myös arvioida kriittisesti tuloksen merkitystä.

- Koskisen vanerilevyjen hiilijalanjälki oli pinnoittamattomalle KoskiStandardillenoin 160 ja pinnoitetulle KoskiCrownille noin 230 kg CO2-ekvivalenttia vanerikuutiota kohden. Nämä ovat puutuotteille yleisesti ottaen varsin hyvät luvut, Leena toteaa.