Puunjalostus15.09.2010

Koskisen vanerituotteiden jäljitettävyys on huippuluokkaa!

Koskisen vanerituotteiden jäljitettävyys on huippuluokkaa.

Koskisen vanerituotteiden jäljitettävyys on huippuluokkaa.

Takuu ja jäljitettävyys ovat tuotteista puhuttaessa päivän sanoja. Koskisen vaneriteollisuudessa molempiin on satsattu: ERP:in käyttöönoton myötä yksittäinen tuote-erä on jäljitettävissä vähintään 10 vuotta taaksepäin aina vanerin liimaukseen asti.

Koskisen vaneriteollisuuden laatupäällikkö Anna-Maaret Roppolan mukaan asiakasvaatimukset ovat kiristyneet ja tuotteille vaaditaan yhä useammin takuusopimuksia, valmistuksen laadun takaavasta CE-merkistä huolimatta.

- Kun tuotteelle annetaan kaupallinen takuu, se tarkoittaa, että sille määritellään tietyt tuoteominaisuudet tiettyyn käyttökohteeseen. Asiakkaamme haluavat taata ja varmistaa koko lopputuotteen valmistusketjun omille asiakkailleen asti.

Takuulla oikein valmistettu

Kaupallisen takuun myötä Koskisella on velvollisuus todistaa, että tuote on valmistettu oikein. Tällöin ERP:stä kaivetaan esiin kaikki tarpeellinen informaatio tuote-erän valmistuksesta. Yksittäisen tuotteen valmistukseen liittyvät tiedot löytyvät tietokannasta jopa 10 vuotta taaksepäin.

- Mutta vaikka meillä olisi jäljitettävyyteen liittyvät asiat kunnossa, niin aina se ei riitä. Lopputuotteen mahdollisessa asiakasreklamaatiossa yksittäisen tuote-erän kuljetukseen ja varastointiin liittyvä dokumentaatio tulisi löytyä myös asiakkaalta itseltään.

Ohjeita noudattaen

Anna-Maaret Roppola sanoo rakennusteollisuudessa ja kuljetusvälineteollisuudessa käytettävien vanereiden olevan Koskisen kannalta riskialtteimpia tuotteita.

- Esimerkiksi rakennusteollisuuteen valmistettavat levyt, joissa tuotteilta haetaan lujuutta, on tärkeä kuljettaa ja varastoida täsmälleen annettujen ohjeiden mukaisesti.

Useimmiten asiakasreklamaatiot johtuvat asioista, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen kun tuote lähtee tehtaalta. Niihin emme pysty vaikuttamaan muuten kuin ohjeistamalla asiakasta mahdollisimman hyvin. Mm. vanerin värivirheet ja lahoaminen johtuvat usein kostumisesta, joka on tapahtunut asiakkaan väärän varastoinnin takia tai käyttötilanteessa, jossa ei ole tunnettu puun ominaisuuksia.

Tuotekehitys apuna

Roppolan mukaan on tärkeää, että asiakas tuntee tilaamansa tuotteen ominaisuudet ja osaa ohjeistaa loppuasiakkaitaan toimimaan tuotteen kanssa oikein sen jälkeen, kun se on asennettu vaikkapa peräkärryyn.

- Asiakkaiden neuvontaan on kiinnitetty paljon huomiota. Sen myötä huonot asiakaspalautteet ovat vähentyneet merkittävästi.

Asiakkaiden antamasta palautteesta on myös hyötyä: jos jokin yksittäinen tuoteominaisuus nousee esiin useampaan kertaan, pyritään siihen löytämään ratkaisu tuotekehityksen keinoin.