Puunjalostus09.02.2018

Koskisella valmistui 17 uutta saha- ja levyteollisuuden ammattitutkintolaista

Koskisen oppisopimuskoulutuksesta valmistuneet uusia saha- ja levyteollisuuden tutkintojaan.

Koskisella panostetaan henkilöstön koulutukseen vahvasti. 17 saha- ja levyteollisuuden ammattitutkintoon opiskellutta koskislaista valmistui kahden vuoden opintojen jälkeen ja heidän valmistumistaan juhlittiin helmikuun alussa Suivalan Pitokartanossa, Kärkölässä.

Saha- ja levyteollisuuden oppisopimuskoulutuksissa opiskelijat pääsevät tutustumaan tarkemmin puuhun raaka-aineena, sen monimuotoisiin käyttökohteisiin sekä tietysti tuotannon työvaiheisiin. Kukin oppisopimusopiskelija valitsee saha- tai levytuotannon työvaiheista neljä, joihin perehtyy opintojensa aikana ja joista antaa näyttökokeen.

Christal Baltzar ja Lauri Ojanen valmistuivat levyteollisuuden ammattitutkintoon. Molemmilla on jo ennen koulutusta pitkä työhistoria Koskisella ja nyt he saivat lisää ammatillista osaamista työnsä tueksi.

Sekä Lauri että Christal innostuivat ajatuksesta, kun kuulivat, että mahdollisuus ammattitutkinnon suorittamiseen oli alkamassa. Lauri oli aiemmin suorittanut levyteollisuuden perustutkinnon ja puoli vuotta myöhemmin alkanut ammattitutkintokoulutus tuntui hyvältä ajatukselta. Christal taas sai vinkin koulutuksesta äidiltään, joka työskentelee myös Koskisella, ja ajatteli ammattitutkinto-opintojen olevan hyvä tapa saada lisää tietoa omasta työstään ja vanerin tuotannosta kokonaisuudessaan.

”Koulutuksen parhaita puolia oli nähdä ja opetella uusia työpisteitä oman työpisteen lisäksi”, kertovat pinnoituspuristimella työskentelevä Lauri ja jatkoslinjalla työskentelevä Christal.

Lauri tutustui opintojen aikana oman työpisteensä lisäksi vaneritehtaan värjäyslinjaan, pinnoitukseen sekä pinnoitetun vanerin lajitteluun. Christal puolestaan keskittyi opinnoissaan kuivauskoneen, narukoneen sekä katkaisulinjan opiskeluun tutun jatkoslinjan lisäksi.

Molemmat toivovatkin pääsevänsä hyödyntämään opintojaan ja tekemään työvuoroja nyt opituilla työpisteillä.

”Olen tehnyt jo ennen opintoja työvuoroja muissakin työpisteissä, mutta opinnot tietysti antavat lisää eväitä myös muilla työpisteillä työskentelyyn”, sanoo Christal.

”Opinnot auttavat siinä, että voin olla tarvittaessa myös muissa työpisteissä apuna. Kannustan muitakin miettimään osallistumista oppisopimuskoulutukseen, sillä se lisää näkemystä oman työn vaikutuksesta koko tuotantokokonaisuuteen”, jatkaa Lauri

Jatkuva kouluttaminen Koskisen valttikorttina tulevaisuuteen

Kouluttamisella on pitkät perinteet Koskisella. Koskisen työntekijöistä kolmasosa on suorittanut perus-, ammatti tai erikoisammattitutkinnon työn ohessa. Tavoitteena on nostaa luku reilusti yli 50 %:iin ja sitä kautta kehittää työntekijöiden osaamista entisestään.

”Ammatillinen koulutus on tärkeää sekä henkilölle itselleen, että yritykselle, molemmat saavat lisää osaamispääomaa ja näkökulmat asioihin laajenevat huomattavasti. Siksi panostamme tulevaisuudessakin vahvasti koulutukseen”, sanoo HR- ja viestintäjohtaja Minna Luomalahti.

Seuraava oppisopimuskoulutus saha- ja levyteollisuuden ammattitutkintoon alkaa syksyllä 2018 yhteistyössä Jyväskylän ammattiopiston Gradian kanssa.