Puunjalostus04.12.2017

Koivuvanerille uusia markkinoita Aasiasta - LNG-säiliöaluksiin tarvitaan vaneria merikonteittain

Havainnekuva LNG-tankkerin koivuvanerista valmistetusta eristyslaatikosta.

Havainnekuva LNG-tankkerin koivuvanerista valmistetusta eristyslaatikosta.

Koskisen koivuvaneri on vastikään läpäissyt tiukat testit ja laatuvaatimukset, joilla on saatu Gaz Transport & Technigazin (GTT) hyväksyntä myydä ja käyttää tuotetta NO96-tyypin nesteytettyä maakaasua kuljettavissa säiliöaluksissa. Sertifiointi takaa Koskisen koivuvanerille entistä laajemmat markkinat. Yhden säiliöaluksen eristyslaatikoihin kuluu koivuvaneria noin 3000 m3 - siis lähes 100 merikontillista, sillä yhden tankkerin eristyslaatikoissa voi olla jopa 1,5 miljoonaa vaneriosaa.

Maakaasu on monipuolinen energianlähde ja sen käyttö on lisääntynyt energiantuotannossa, liikenteessä, teollisuudessa sekä lämmityksessä ja ruoanlaitossa. Nesteytetty maakaasu, LNG (engl. liquefied natural gas) on nesteolomuodossa olevaa maakaasua, jota voidaan kuljettaa erityisvalmisteisilla LNG-säiliöaluksilla pitkiäkin matkoja. Nesteyttämisellä maakaasu tiivistyy 600-kertaisesti, joten tämä mahdollistaa maakaasun toimitukset siirtoputkia ja pumppuasemia rakentamatta. Tämä ominaisuus tekee nesteytetystä maakaasusta vapaammin kaupattavan, öljynkaltaisen energiahyödykkeen. Normaalissa ilmanpaineessa maakaasu pysyy nesteenä, jos sen lämpötila on alle −163 °C. Tämän vuoksi sen kuljettamiseen tarvitaan erikoisrakenteinen, hyvin lämpöeristetty säiliöalus sekä erityisesti tätä tarkoitusta varten tehdyt eristyslaatikot. Maakaasun käytön lisääntyminen on lisännyt myös LNG:n kuljetusta. 

Nestekaasutankkereissa käytetään lujaa koivuvaneria eristyslevynä.

Nestekaasutankkereissa käytetään lujaa koivuvaneria eristyslevynä.

Koskisella vuosien kokemus teknisen koivuvanerin valmistuksesta

Koskisella on valmistettu koivuvaneria nestekaasutankkereiden eristemateriaaliksi jo 1970- luvulla. Tuolloin LNG-säiliöaluksien valmistusta oli myös Euroopassa. Nykyisin tankkerit valmistetaan pääsääntöisesti Aasian telakoilla, Etelä-Koreassa ja Kiinassa. LNG-eristyslaatikoiden vanereita toimittaa tällä hetkellä alle kymmenen toimijaa. Koivuvaneri on kestävä materiaali, joka säilyttää ominaisuutensa vaativissakin olosuhteissa. Koskisen tuotekehityksestä vastaavan Timo Linnan mukaan vaneri kestää säiliöaluksen koko elinkaaren, kymmeniä vuosia.

“Nesteytetyn maakaasun kulutus, ja samalla siis myös kuljettaminen meriteitse, on lisääntynyt viime vuosina. Markkinoilla on tilaa korkealuokkaiselle, sertifioidulle tuotteellemme”, Linna kertoo. “Meidän vanerimme tunnetaan korkeasta laadusta ja LNG-vaneri soveltuu hyvin Koskisen portfolioon”, Linna jatkaa.

“Laadunvalvontamme on jo pitkään perustunut laajan asiakassegmenttimme vaatimusten tarpeisiin, tuore LNG-sertifikaatti on luonnollinen osa muita tuote- tai asiakaskohtaisia tyyppihyväksyntöjämme”, Koskisen levyteollisuuden hankinta- ja laatupäällikkö Anna-Maaret Roppola puolestaan kertoo. “Koskisen ehdoton vahvuus on osaava, sitoutunut ja vastuun ottava henkilöstö tehtaalla, olemme tottuneita erilaisten tuotteiden vaatimusten hallintaan”, Roppola lisää lopuksi.