Puunjalostus27.09.2016

KKN-leima kertoo tekijän

KKN-leima kertoo suomalaisen sahatavaran olevan Koskiselta.

Suomalaisen sahatavaran päässä oleva laivausmerkki kertoo tekijän. Koskisen sahatavara saa KKN-leimansa tasaamolla, jossa kuivattu sahatavara lajitellaan sekä laadun että lujuuden mukaan ja lopuksi paketoidaan. Sahatavaran leimoista selviää laatu ja valmistaja sekä tieto siitä, että sahatavara täyttää EU-direktiivien vaatimukset.

Tasaamon eli lajittelu- ja pituuspaketointihallin alkupäässä kuivaamosta tulleet rimakuormat puretaan linjastolle, jossa automaattinen kosteusmittari seuraa sahatavaran kosteutta ja estää märkien kappaleiden pääsyn pakettiin.

- Tasaamon kosteusmittarilta saamme suoran palautteen sahatavaran kosteudesta ja tämä varmistaa osaltaan kuivauslaadun onnistumisen, kertoo jälkikäsittelyn työnjohtaja Esa Hiltunen.

Tyvitasauksessa katkotaan sahatavarasta esim. haljennut tyviosa pois. Laser avustaa katkontakohdan näkemistä.

Tyvitasauksessa katkotaan sahatavarasta esim. haljennut tyviosa pois. Laser avustaa katkontakohdan näkemistä.

Hallin alkupäässätyvimies valvoo lajittelun oikeellisuutta ja linjaston toimivuutta. Tässä kohden linjastoa sahatavarasta voidaan tarvittaessa katkaista huono pää pois eli tyvitasata kappale karkealla tasolla.

Laatuluokitus ulkonäön perusteella

Sahatavaran laatuluokittelu tehdään kameroiden avulla. Sahatavarakappaleen jokainen sivu kuvataan kolmella kameralla; yhteensä 12 kameraa laskee mittoja, tunnistaa oksat, halkeamat, pihkakolot, vajaasärmät ja muut puun ominaisuudet. 


Esa Hiltunen ja Mika Lehtonen tarkastamassa FinScan lajittelukameran toimintaa.

Esa Hiltunen ja Mika Lehtonen tarkastamassa FinScan lajittelukameran toimintaa.

- Paljon on lajittelu helpottunut siitä, kun sitä tehtiin ihmissilmän avulla, kuvaa tuotantopäällikkö Jaakko Huttunen lajittelun kehittymistä.

- Kameralajittelu tekee kellonajasta ja vireystilasta huolimatta aina samanlaista laatua, se on 99 %:sti oikein. Näin asiakas voi luottaa siihen, että saa tasalaatuista tuotetta.  

Sahatavaran päiden tasaus haluttuun mittaan tehdään kameran antamien tietojen perusteella.

- Meillä on mahdollista tehdä myös asiakaskohtaisia erikoismittoja, kuten esimerkiksi Japanin 3 650 ja 3 985 mm mitat, jotka poikkeavat perinteisistä moduulimitoista, kertoo Huttunen. 

Koskisen kaikki puutavara on CE-merkittyä.

Lujuuslajittelu värähtelyn avulla

Koskisella kaikki sahatavarakappaleet lujuuslajitellaan koneellisesti mittaamalla kappaleen tiheyttä (painoa) sekä ominaistaajuutta, jolla kappale värähtelee. Jokainen lujuuslajiteltukappale saa kylkeensä CE-leiman, josta selviää lujuusluokka, valmistaja, lajittelua valvova viranomainen ja tietenkin laatu, pituus ja kosteusluokka. Kaikki tarvittava info kulkee kappaleen mukana.

- Suomessa yleisin rakentamisessa käytetty lujuusluokka on C24. Vahvemman lujuusluokan C35 ja C40 käytetään esim. kattoristikoiden ja liimapuun valmistukseen, avaa Huttunen lujuusluokittelua.

Sahatavaran lujuuslajittelu tehdään koneellisesti.

Sahatavaran lujuuslajittelu tehdään koneellisesti.

Tasaamon työntekijä Nelli Elf valvoo laadun oikeellisuutta ja huolehtii, että pakettiin tulee oikeat laatumerkinnät.

Tasaamon työntekijä Nelli Elf valvoo laadun oikeellisuutta ja huolehtii, että pakettiin tulee oikeat laatumerkinnät.

Lokeroihin laadun ja pituuden mukaan

Koskisella tasaamon läpi menee vuorokaudessa 1 500 m3 sahatavaraa eli noin 30 rekka-autollista. Linjastolla kappaleet vilistävät silmissä, minuutissa hujahtaa 125 kpl:tta silmien ohi.

Mittauksen, lajittelun ja leimauksen jälkeen hallissa on 45 eri lokeroa, johon yksittäinen sahatavara voi lopulta päätyä. Täältä ne puretaan lokero kerrallaan paketointilinjalle, jossa jokainen sahatavarakappale saa päätyynsä tuon tutun punaisen valmistajasta ja laadusta kertovan KKN-laivausmerkin ennen pakettiin laittoa.

Tasaamo pähkinänkuoressa

  • Vuorokäynti: 3/5, joka arkipäivä aamu- ilta- ja yövuorot
  • Tuotanto: 1500 m3 / vrk, 30 rekka-autollista
  • Työntekijät: 5 hlö / vuoro
  • Max. nopeus: 125 kpl / min