Puunjalostus12.02.2016

Hyvällä yhteistyöllä vahva liimasauma

Liimatoimittaja Preferen Sari Hartikainen ja Tomi Hirvonen tehdaskierroksella Koskisella Anna-Maaret Roppolan vieraina.

Liimatoimittaja Preferen Sari Hartikainen ja Tomi Hirvonen tehdaskierroksella Koskisella Anna-Maaret Roppolan vieraina.

Vanerin valmistuksessa liimatoimittajan ammattitaitoa hyödynnetään jatkuvasti, parhaimmillaan hyvä yhteistyö liimatoimittajan kanssa tehostaa tuotantoa ja parantaa tuotetta. Koskisen vaneritehtaalle liimaa toimittavalla Prefere Resins Finland Oy:llä tämä haaste on otettu tosissaan ja kehittääkseen yhteistyötä suuri osa Preferen henkilökunnasta tutustui viime syksynä Järvelässä vaneritehtaan toimintaan.

Liiman avulla tukista sorvatut puuviilut sidotaan toisiinsa vaneriksi. Liimatoimittajan pitääkin opiskella kemianläksynsä huolellisesti.

- Tiiviissä yhteistyössä kehitämme jatkuvasti liimauksen käyttöikkunaa, eli säädämme liimareseptiä ja liiman levitysmäärää sekä prosessiaikoja, kuvailee asiakaspalvelupäällikkö Tomi Hirvonen Prefereltä yhteistyötä Koskisen kanssa.

Preferen työntekijät vierailivat Koskisella syksyllä 2015.

Preferen työntekijät vierailivat Koskisella syksyllä 2015.

Liimaa ulko- ja sisäkäyttöön

Prefere toimittaa sekä exterior- että interiorliiman Koskisen vaneritehtaalle. Exterior eli ruskea liima on säänkestävää ja soveltuu näin kaikkiin ulkokäyttöön tuleviin vanereihin. Valkoinen, lähes läpinäkyvä interior liima sopii hyvin sisäkäyttöön tuleviin vanereihin, jolloin liimasaumasta ei jää väriä dekoratiivisiin tuotteisiin.

Molempien liimojen ominaisuudet ja toimivuus tehdasolosuhteissa vaativat jatkuvaa seurantaa ja säätöä esim. vuodenaikojen aiheuttamien säävaihteluiden takia.

Liiman viskositeetti eli juoksevuus mitataan Ford cupin avulla.

Liiman viskositeetti eli juoksevuus mitataan Ford cupin avulla.

- Teen lähes kuukausittain tarkastuskäyntejä, silloin katsomme yhdessä liiman viskositeettia, liimauksen prosessiajat, laatuasiat sekä hartsi ja kovete toimitusten toteumaa, kuvaa Tomi Hirvonen laadunvalvontaa.

- Ulkopuolisin silmin havaitsee monesti pienetkin poikkeavuudet ja näin pystyy tekemään korjausliikkeen ennen kuin vahinkoa on edes syntynyt.

Uutuutena verholevitys

Liimavalmistajan maailma kehittyy nopeasti. Tällä hetkellä puhuttavat uudet verholevitykseen perustuvat liimanlevityslaitteet. Perinteisesti suomalaisessa vaneriteollisuudessa liima on levitetty telojen avulla.

- Uudella verholevitysmenetelmällä liimamäärää voisi vähentää tuotettua vanerikuutiota kohti, lisäksi liimanlevityksestä tulee tasaisempi. Tämä osaltaan helpottaisi tuotantokustannusten hallintaa, pohtii Koskisen vaneriteollisuuden ostopäällikkö Anna-Maaret Roppola.