Puunjalostus22.03.2016

Ainutlaatuinen koulutus - puutekniikan insinööriksi Lahden ammattikorkeakoulusta

Puu on meille suomalaisille läheinen materiaali ja suomalaisen teollisuuden tärkeä raaka-aine. Lahden ammattikorkeakoulun puutekniikan opinnoissa opiskelijat pääsevät sukeltamaan puun hienouksiin ja luomaan tulevaisuuden innovaatioita. 

Näyttävä käyntikortti puusta - Henri Vauhkonen esittelee laserleikkauksen mahdollisuuksia.

Näyttävä käyntikortti puusta - Henri Vauhkonen esittelee laserleikkauksen mahdollisuuksia.  

Puutekniikan opinnot sisältävät teoriaa puun ominaisuuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista sekä paljon käytännön kokeiluja niin koulun omassa laboratoriossa kuin yrityksissä suoritettavissa harjoitteluissa.  

Haku puutekniikan opintoihin tapahtuu vuosittain maalis-huhtikuussa ammattikorkeakoulujen yhteyshaun yhteydessä. Tutkinto on nimeltään Insinööri (AMK) Prosessi- ja materiaalitekniikka.  Opinnot kestävät tyypillisesti neljä vuotta. 

Opinnot alkavat puolen vuoden yhteisillä materiaalitekniikan opinnoilla, joiden jälkeen voi  erikoistua puutekniikkaan. Taitavia puutekniikan insinöörejä kehittyy niin lukio- kuin ammattikoulutaustaisistakin opiskelijoista. Tärkeintä on kiinnostus puu-materiaalia kohtaan. 

Miksi puutekniikka? 

Puutekniikan opiskelijat työllistyvät esimerkiksi puutuoteteollisuuden kehitys- ja johtotehtäviin, puutuotteiden markkinointiin tai tehdassuunniteluun.  Puutalo- ja puurakenneteollisuuden tuotannon ja suunnittelun tehtävistä löytyy myös paljon puutekniikasta valmistuneita. Myös oman yrityksen perustaminen on monia kiinnostava vaihtoehto. 

- Täältä saa hyvät valmiudet mihin tahansa teollisuudenalaan, jossa ollaan tekemisissä puun kanssa - huonekaluteollisuudesta sahateollisuuteen asti, toteaa puutekniikan opiskelija Henri Vauhkonen

Vauhkosen mukaan tärkein oppi on ollut hyvän suunnittelun merkitys. 

- Ei riitä että piirtää paperille jotain ja aloittaa työt, vaan pitää suunnitella hyvin, tehdä kunnolliset työpiirustukset ja pohtia tehokkaat tuotantomenetelmät. 

Yhteys yrityksiin läpi opintojen 

Puutekniikan opiskelijat arvostavat opintoihin limittyvää yritysyhteistyötä.  Harjoittelut ovat kiinteä osa opintoja.  Yritysvierailuille opiskelijat pääsevät osana kurssiohjelmaa ja niitä organisoi myös puutekniikan opiskelijoiden ainejärjestö Pino ry. 

- Työharjoittelussa hienopuusepän hommissa näin yrityksen toimintaperiaatteet läheltä, kertoo Henri Vauhkonen kertoo. - Aloin miettiä, miten yritys toimii ja miten siinä pitää olla osallisena, jotta koko organisaatio toimisi mahdollisimman hyvin. 

Vauhkonen on päässyt koulutukseen liittyvän yritysyhteistyön kautta myös parille messuille esittelemään yrityksen tuotteita. Myyntityö kiinnostaa häntä muutenkin, unelma-ammatiksi hän nimeää myynti-insinöörin. 

- Toisaalta minua kiinnostaisi perustaa yritys soitinrakennusalalle. Haluaisin rakentaa puusta rumpuja, tehdä joitain sellaista, mitä kukaan ei ole vielä keksinyt, Vauhkonen visioi.