Puunjalostus16.07.2015

18 000 tukkia päivässä

Koskisella lajitellaan 18 000 tukkia päivittäin.

18 000 tukkia kulkee päivittäin Koskisen tukkilajittelunlinjalla

Koskisen tehtailla Järvelässä on yksi Suomen suurimmista tukinlajittelupisteistä. Sen kautta kulkee keskimäärin 18 000 tukkia vuorokaudessa. 

Koskisen puun vastaanoton ja lajittelun esimies Jarkko Nummelin.

Koskisen puun vastaanoton ja lajittelun esimies Jarkko Nummelin.

Puun vastaanoton ja lajittelun esimies Jarkko Nummelin on työskennellyt Koskisella 15 vuotta. Hän tuntee tukit ja niiden käsittelyprosessin kuin omat taskunsa.

- Koskitukin hankkimien puiden lisäksi tehtaalle tulee puuta lukuisilta vierastoimittajilta. Normipäivänä tehtaan pihalla pyörähtää 70 tukkirekkaa, jotka tuovat yhteensä noin 4000 kuutiota puuta tullessaan.

Osa havupuista tulee pitkinä runkoina, mutta suurin osa on jo katkottu metsässä määrämittaan tukeiksi. Kaikki Koskiselle tulevat mänty-, kuusi- koivu- ja haapatukit kulkevat ympäri vuorokauden toiminnassa olevan, massiivisen tukinlajitteluaseman läpi.

Osalle tehtaalle tulevista puueristä maksuperusteena on tehdasmittaus jolloin puun laadusta ja määrästä kertovat tiedot välittyvät automaattisesti Koskitukin ostoesimiehille ja siitä edelleen puun myyjälle. Jos tukkilajittelun antamat tiedot esimerkiksi puun laadusta aiheuttavat jälkipuheita, voidaan puiden laatu tarkistaa jälkikäteen videolta.

Koskisella on maan ainoa kokorunkoasema

Koskisen kokorunkoasema

- Tukkilajittelun tukkimittari mittaa automaattisesti yksittäisen tukin laatua muun muassa pituuden, halkaisijan, mutkaisuuden, lenkouden ja kuoren paksuuden perusteella. Kun tukista on saatu tarvittavat tiedot, se jatkaa matkaansa yli 200 metriä pitkälle kuljettimelle, jonka varrella on 80 lokeroa. Se, mihin lokeroon tukki ohjataan, riippuu sen laadusta, koosta ja käyttötarkoituksesta.

Suurin osa tehtaalle tulevista tukeista menee sahan käyttöön. Noin 25 prosenttia päätyy vaneriteollisuuden tarpeisiin ja pieni osa kuitupuuksi paperi- ja sellutehtaille.

Tukkilajittelun lisäksi Koskisella on myös maan ainoa kokorunkoasema, jossa puut pystytään hyödyntämään koko tukkiosuudeltaan ja katkomaan sahan tarpeiden mukaisiin mittoihin.

- Koskisella puun lajittelu on pitkälle automatisoitua, nopeaa ja tehokasta. Siitä hyötyvät sekä metsänomistaja että loppuasiakas, Nummelin summaa.

Koskisen puunlajittelu pähkinänkuoressa

  • pyöreää puuta tuodaan 70 rekka-autolastillista eli 4000 mottia puuta vuorokaudessa
  • lajittelussa kuusta, koivua, mäntyä ja haapaa
  • tukkilajittelu pyörii 3-vuorossa
  • Suomen ainoa kokorunkoasema
  • yli 200 metriä pitkä kuljetin, jonka varrella on 80 lokeroa
  • lajitellaan puuta Koskisen saha-, vaneri- ja koivutuoteteollisuuden käyttöön