Konserni15.04.2010

Laatu on tuhansien testien summa

Laatu lähtee puuraaka-aineen valinnasta

Laatu lähtee puuraaka-aineen valinnasta

On helppo sanoa tekevänsä laadukkaita tuotteita, mutta huomattavasti vaikeampaa sitä on näyttää toteen ilman virallisia sertifikaatteja. Koskisen vanerituotteiden laadun takaa löytyy Lean ja Six Sigma.
Koskisen on tunnettu korkealuokkaisista tuotteistaan. Niiden tekeminen vaatii paitsi syvää asiantuntemusta ja taitoa, myös tietoa asiakkaan tuotantoprosessista ja siitä, miten tuote reagoi eri käyttökohteissa.

Vaneriteollisuuden laatupäällikkönä vuodesta 1996 työskennellyt Anna-Maaret Roppola sanoo, että asiakkaan laatuvaatimukset on lunastettava joka päivä. Se tarkoittaa kurinalaista tuotantoa, jatkuvaa sisäistä ja ulkoista laaduntarkkailua sekä sertifioituja mittauksia.

- Laatua tulee testata ja argumentoida samoilla työkaluilla, jotka asiakkaillamme ovat käytössä, Roppola toteaa.

Omaa ja vierasta seurantaa

Koskisen vaneriteollisuuden laadunvalvonta on jatkuvaa. Se alkaa tukkihautomon veden lämpötilamittauksesta ja päättyy varastoon sisältäen kaikki vanerin valmistuksen osa-alueet.

- Todelliset ammattilaiset eli tuotannon operaattorit ovat laadunvalvonnassa keskeisessä roolissa. Heidän kanssaan käsitellään paljon tuotannon mittaustuloksia ja pyritään parantamaan laatua pitkällä tähtäimellä. Tavoitteenamme on poistaa virheitä sekä pienentää hävikkiä ja hajontaa, Roppola kertoo.

VTT:n tekemän laadunvalvonnan lisäksi Koskisen vaneriteollisuudessa tehdään paljon asiakaskohtaisia tarkastuksia ja laadunvalvontaa. Kolmannen osapuolen tekemissä tarkastuksissa poikkeamia tai sanomista on löytynyt ani harvoin.

- Meidän kannaltamme tuotetta on helpompi myydä, kun se on luotettava, tasalaatuinen ja sertifioitu

Tuotteiden luotettavuus on kaiken lähtökohta

- Laatu lähtee puuraaka-aineen valinnasta – siitä, että oikeankokoinen tukki valitaan oikean asiakkaan ja tuotteen tarpeisiin. Valmistusprosessissa tuotetta analysoidaan ja havainnoidaan herkeämättä, minkä avulla olemme päässeet parempiin ominaisuuksiin esimerkiksi liimasauman leikkauslujuuden osalta. Meille laatu tarkoittaa ennen kaikkea tuotteen luotettavuutta käytössä sekä siitä poikivaa hyvää mainetta, jota on helppo myydä eteenpäin, Roppola kiteyttää.

Koko prosessia kehittämässä

Tuotteen laadun lisäksi Koskisella on satsattu viimeiset pari vuotta tuotannon prosessien tehokkuuteen ja hävikin minimointiin. Apuna ovat olleet Six Sigma- ja Lean –ohjelmat, joiden avulla tuotantoprosessia on hiottu entistäkin paremmaksi.

- Ensimmäisen märän viilun paksuutta käsitelleen Six Sigma –projektin veimme läpi vuonna 2005. Tulokset olivat kannustavia, sillä projektin myötä märän viilun paksuuden keskihajonta pieneni merkittävästi

Six Sigmalla tehokkuutta prosesseihin

Roppola sanoo Six Sigman työkalujen sopivan Koskiselle hyvin, sillä menetelmässä on positiivinen vire heti ensi metreiltä lähtien. Ohjelmassa poistetaan virheitä ja pienennetään hajontaa nostamalla prosessin kyvykkyyttä. Kaiken lähtökohtana ovat kustannukset ja niiden säästöpotentiaali: siihen, mistä löydetään eniten kehitettävää, tartutaan ensimmäisenä.

Tällä hetkellä vaneritehtaalla on menossa Six Sigman osalta tellinkilevytuotteiden luotettavuusprojekti, jota varten tuotteesta kerätään dataa, analysoidaan sitä ja tehdään koeajoja sekä monimuuttujakokeita.

Anna-Maaret Roppolan mukaan Six Sigma- ja Lean-ohjelmat kulkevat käsi kädessä, vaikka ne onkin kehitetty eri puolilla maailmaa.

- Six Sigma perustuu prosessien analysointiin, Lean puolestaan lähtee hukan eliminoinnista ja järjestyksen ylläpidosta. Toinen painottuu tuotteisiin ja prosessiin, toinen työn tekemiseen ja siihen miten sitä tehdään. Kokonaisuutena ne käyvät läpi koko tehtaan lattiasta kattoon, Roppola summaa.

Puhtaita faktoja

Anna-Maaret Roppola sanoo, että omien alojensa suunnannäyttäjinä toimiville asiakkaille pitää tänä päivänä pystyä näyttämään tutkittuja tuloksia ja faktoja tuotteiden ja tuotantoprosessien laadukkuudesta. Jatkuvan testauksen avulla hyvistä tuotteista jalostetaan vieläkin parempia. Niiden avulla voidaan myös osoittaa, että Koskisella pystytään usein vaadittuja raja-arvoja tiukempiin toleransseihin. Yhä useampi asiakas haluaa tuotteelleen myös takuun.

- Olemme tehneet viime aikoina paljon töitä tuotteiden jäljitettävyyden eteen. Se on kantanut hedelmää, sillä tällä hetkellä pystymme tarvittaessa jäljittämään koko valmistusketjun aina asiakkaalta yksittäiseen liimaerään asti.

Roppola uskoo, että tuotteen ohessa myytävät palvelut tulevat tulevaisuudessa lisääntymään ja antamaan tuotteelle lisäarvoa, perusasioita unohtamatta.

- Kun vahva ja vankka peruslevymme on kunnossa, on siitä helppo lähteä rakentamaan asiakasvaatimusten mukaisia, uusia ja innovatiivisia tuotteita.